Околна среда

Още от първите си стъпки Алфа Грисин е показала определен интерес към проблеми свързани със средата. Целта на нашата компания, освен запазване и защита съществуващата среда, да допринася и изгражда групова нагласа.

За тази цел на дружеството е сключило договор и си сътрудничи с компетентните органи за алтернативното управление на своите продукти.

Приоритет на компанията е развитието на хора в среда, която стимулира екипния дух и продължителното обучение, винаги фокусирано в уважение към обществото и околната среда.

Новини


25 окт 2010Datacenter Infrastructure in Sofiaповече

20 яну 2010Liebert XDFN Panduit Editionповече

21 дек 2009Liebert CRVповече

White papers


01 май 2011Application Considerations for Cooling Small Computer and...повече

01 апр 2011Longevity of Key Components in Uninterruptible Power Systemsповече