24 ЧАСА ПОДДРЪЖКА
Help – Desk работещ 24/7, за да:
Приеме Вашият сигнал
Предложи помощ по телефона 
Приоритизира обажданията

ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН 24/7
Тел: +359 899 882 080

Нашите Услуги

24 ЧАСА ПОДДРЪЖКА

24 ЧАСА ПОДДРЪЖКА
Help – Desk 24/7, за да:
Приеме Вашия сигнал
Предложи помощ по телефона
Приоритизира обажданията

ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН 24/7
Тел: +359 899 882 080

ИНСТАЛАЦИЯ И ПУСКАНЕ

Монтаж
Пускане в експлоатация
Настройка и заводски изпитания
Обучение
Техническа документация

ПРОФИЛАКТИКА И РЕМОНТ

Наличност на резервни части и/или устройства.
Customer Service отдел , който събира и обработва данните и информацията за инсталираното оборудване; консултира технически и финансово клиента с цел оптимизиране на инсталацията.