Алфа Грисин Инфотех БГ предлага газови генератори TEKSAN и HIMOINSA, I с изходна мощност от 27 до 2465 kW.

Генераторите на природен газ са решение за осигуряване на продължително електрозахранване в райони с лоша или липса на електрическа мрежа.
Благодарение на по-ниските разходи за производство на енергия в сравнение с други енергоносители, високата ефективност по време на непрекъсната работа и възможността за модернизиране до когенерационни и тригенерационни системи, газовите генератори на  природен газ се предпочитат от много компании от различни сектори.

Teksan

Запитване

Категории Продукти