Оловни капсуловани батерии, без необходимост от поддръжка, подходящи за непрескъсваемо токозахранващи системи, 2V, 4V, 6V или 12V, от 5Ah до 2000Ah.

Оловнo капсулованите батерии използват серен електролит, подсилен срещу разлив. При тези батерии няма необходимост от допълнителен флуид, по време на експлотационния им живот, като така се подобрява допълнително безопасността при употреба.

Fiamm

Запитване

Категории Продукти