Алфа Грисин Инфотех БГ предлага когенерационни системи ТEKSAN – енергийна ефективност на добра цена.
Комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия се
нарича когенерация. Топлинната енергия може да бъде използвана за отопляване, охлаждане или и за двете (тригенерация).

Teksan

Запитване

Категории Продукти