ИСТОРИЯ

АЛФА ГРИСИН ИНФОТЕХ БГ” ООД започва дейността си през декември 2004 и от тогава работи със седалище и адрес на управление в гр. София, България.

През 2005 година компанията представи първия Център за съхранение на данни (Data Center) в България, изцяло изграден със собствени усилия. Днес той е притежаван от А1 България и продължава да е един от най–съвременните и усъвършенствани Дейта Центрове в страната.

Освен притежателите на Дейта Центрове (Пиреос Банк, Телепоинт и др.), нашата клиентска база включва разнообразни компании: от строителни фирми до хранителната индустрия, и от мобилни оператори до банки.

КОНЦЕПЦИЯ И ЦЕЛИ

Ние, „Алфа Грисин Инфотех БГ” ООД  съзнаваме нашата отговорност към клиентите и служителите си, тъй като тяхното доверие е решаващият фактор за развитието на компанията. Основаният ни принцип е качествено, растящо и последователно посрещане на нуждите на нашите клиенти, по начин, който надминава техните изисквания и очаквания.

В нашите усилия да бъдем полезни, ние си поставяме високи цели и работим постоянно за повишаване качеството на предлаганите продукти и услуги, като в същото време търсим нови полета за изяви, с цел винаги да сме пред конкурентите на пазара. В този контекст, нашите основни цели включват:

Създаване на нови и подобряване на съществуващите връзки с клиенти;
Осигуряване на технологично усъвършенствани и коректно проектирани решения, които прецизно да посрещнат нуждите на нашите клиенти, като същевременно осигуряват оптимален резултат;
Повишаване на стойността на нашата компания, чрез оптимизиране на работата на бизнеса и внимателно планиране и разширяване на извършваните дейности.