Сертификат ISO 14001:2015

През месец януари 2020 г. Алфа Грисин Инфотех БГ ООД финализира дейности по разработване, внедряване и сертифициране на Система за управление на околната среда в съответствие с ISO 14001:2015 и интегрирането й към сертифицирана вече Система за управлeние на качеството в съответствие с ISO 9001:2015

 

 

Сертификат ISO 9001:2015

Основна цел на Алфа Грисин Инфотек БГ ООД е да предоставя на своите клиенти продукт, който съответства на техните изисквания за качество и съвременно технологично ниво.
За да отговори на тези потребности от 2015 г в компанията ни е внедрена и фунционира Интегрираната система за управление на качеството, съответстваща на изискванията на ISO 9001.