ЦЕНТРАЛЕН ОФИС СОФИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС СОФИЯ

Контактна информация

„Алфа Грисин Инфотех БГ” ООД

България, гр. София, п.к. 1618
бул. България 118, Бизнес Център Абакус, ет. Партер, бл. 2,

Тел: +359 2 4899868
Факс: +359 2 8549717
e-mail: alphabg@alphagrissin.bg

ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ

Тел: +359 895 483 241
Тел: +359 893 631 448
Тел: +359 893 413 613

ГАРАНЦИОНЕН И СЛЕДГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ

Тел: +359 893 351 431

 

Местоположение

ЦЕНТРАЛЕН СКЛАД / СЕРВИЗ

ЦЕНТРАЛЕН СКЛАД / СЕРВИЗ

Контактна информация

България, гр. София, 1839, кв. Враждебна

бул. Ботевградско шосе 441 (зад автоцентър Маргел)

ТЕХНИЧЕСКИ ОТДЕЛ

Тел: +359 897 992 256
Тел: +359 894 602 298

ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН 24/7

Тел: +359 899 882 080

Местоположение

РЕГИОНАЛЕН ОФИС ВАРНА

РЕГИОНАЛЕН ОФИС ВАРНА

Контактна информация

България, гр. Варна, 9009 

Бизнес парк Варна, Сграда В1

Тел: +359 893 413 609
Тел: +359 895 542 848

Местоположение

Контактна форма