Общи условия за ползване и поверителност.

Сайтът alphagrissin.bg е собственост на фирма Алфа Грисин Инфотех БГ ООД, като собственика си запазва правото за изменения в съдържанието на сайта и в настоящите общи условия без предизвестие. Използвайки този уеб сайт смятаме, че сте прочели и сте съгласни с описаните тук условия.

Алфа Грисин Инфотех БГ ООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на личните данни, предоставяни от потребители на този сайт, съгласно ЗЗЛД.

С цел предоставяне на подробна информация alphagrissin.bg може да изгради линкове към сайтове (страници) на трети страни, като Алфа Грисин Инфотех БГ ООД не носи отговорност за публикуваната на тях информация. Някои от публикуваните материали на този сайт са с авторски права на трети страни.

Алфа Грисин Инфотех БГ ООД не носи отговорност за преки, непреки или последващи щети от използването на този сайт, или от свързани с него сайтове.