Skip to content
Menu

Газ генератори

Газ генератори

Газ генератори

Алфа Грисин Инфотех БГ предлага генератори на природен газ и биогаз на производителя TEKSAN, решение за осигуряване на продължително електрозахранване в райони с лоша или липса на електрическа мрежа.
Благодарение на по-ниските разходи за производство на енергия в сравнение с други енергоносители, високата ефективност по време на непрекъсната работа и възможността за модернизиране до когенерационни и тригенерационни системи, газовите генератори на природен газ се предпочитат от много компании от различни сектори.

  • Генератори на природен газ с мощности от 54 до 651 kVa
  • Генератори работещи с биогаз с мощности от 380 до 689 kVa
1553749480
Man
1554995253-file
Mitsubishi
1554995297-file

Изпратете запитване