За нас е удоволствие, че сте направили първата стъпка за получаване на информация относно кариера в „Алфа Грисин Инфотех БГ” ООД Хората са от огромно значение за нас. Нашият успех зависи от уменията и творческите им способности, интелектуалните и личностните им качества. „Алфа Грисин Инфотех БГ” ООД разбира, че хората са движещата сила на успеха. Всеки човек е насърчаван да поема лична отговорност, да допринася активно за дългосрочното устойчиво развитие на бизнеса. Ако вярвате, че имате качествата, необходими за добавяне на стойност към групата на Алфа Грисин, с които да ни помогнете да вървим напред към бъдещето като лидер в областта на критични бизнес приложения, бихме искали да чуем вашето мнение, независимо от това дали има публикувани свободни работни места.