Концепцията на нашата компания отговаря на изискванията за надежден сервиз за нашите клиенти и е фокусирана главно върху поддръжката на оборудването, за да осигури нормална и непрекъсната работа, удължавайки живота му.

Компанията ни разполага с инфраструктура, подходящо обучен персонал и най-съвременно оборудване:

Project Management Teams включващ хора с опит в организацията и надзора на проекти.
Технически отдел включващ инженери, електроинженери, техници оборудвани с:
Сервизни автомобили
Мобилни телефони за директна връзка с техниците
Голямо разнообразие от екипировка (инструменти), отговарящи на изискванията на сертифицирана лаборатория и подготвени за:
Инсталация и пускане в експлоатация
Извършване на превантивна профилактика
Откриване и поправяне на повреди
Help – Desk работещ 24/7, за да:
Приеме Вашия сигнал
Предложи помощ по телефона
Приоритизира обажданията
Наличност на резервни части и/или устройства.
Customer Service отдел , който събира и обработва данните и информацията за инсталираното оборудване; консултира технически и финансово клиента с цел оптимизиране на инсталацията.

Нашите Услуги

24 ЧАСА ПОДДРЪЖКА

24 ЧАСА ПОДДРЪЖКА
Help – Desk работещ 24/7, за да:
Приеме Вашия сигнал
Предложи помощ по телефона
Приоритизира обажданията

ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН 24/7
Тел: +359 892 276 420

ИНСТАЛАЦИЯ И ПУСКАНЕ

Монтаж
Пускане в експлоатация
Настройка и заводски изпитания
Обучение
Техническа документация

ПРОФИЛАКТИКА И РЕМОНТ

Наличност на резервни части и/или устройства.
Customer Service отдел , който събира и обработва данните и информацията за инсталираното оборудване; консултира технически и финансово клиента с цел оптимизиране на инсталацията.