Концепцията на нашата компания отговаря на изискванията за надежден сервиз за нашите клиенти и е фокусирана главно върху поддръжката на оборудването, за да осигури нормална и непрекъсната работа, удължавайки живота му.

Компанията ни разполага с инфраструктура, подходящо обучен персонал и най-съвременно оборудване:

Project Management Teams, включващ хора с опит в организацията и надзора на проекти.
Технически отдел, включващ инженери, електроинженери, техници оборудвани със сервизни автомобили
и голямо разнообразие от екипировка (инструменти), отговарящи на изискванията на сертифицирана лаборатория и подготвени за:

  • Инсталация и пускане в експлоатация
  • Извършване на превантивна профилактика
  • Откриване и поправяне на повреди

Help – Desk, работещ 24/7 за да:

  • Приеме Вашия сигнал
  • Предложи помощ по телефона
  • Приоритизира обажданията
  • Наличност на резервни части и/или устройства.

Customer Service отдел, който събира и обработва данните и информацията за инсталираното оборудване; консултира технически и финансово клиента с цел оптимизиране на инсталацията.

Нашите Услуги

24 ЧАСА ПОДДРЪЖКА

24 ЧАСА ПОДДРЪЖКА
Help – Desk 24/7, за да:
Приеме Вашия сигнал
Предложи помощ по телефона
Приоритизира обажданията

ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН 24/7
Тел: +359 899 882 080

ИНСТАЛАЦИЯ И ПУСКАНЕ

Монтаж
Пускане в експлоатация
Настройка и заводски изпитания
Обучение
Техническа документация

ПРОФИЛАКТИКА И РЕМОНТ

Наличност на резервни части и/или устройства.
Customer Service отдел , който събира и обработва данните и информацията за инсталираното оборудване; консултира технически и финансово клиента с цел оптимизиране на инсталацията.